Date:January 11, 2015

Biznesa sakārtošana.

Vai uzņēmumā visas funkcijas un darbi ir skaidri un nodalīti? Varbūt nepieciešama pārkārtošana?  Vai viss labi ar naudas plūsmu, lietvedību, uzskaiti, kontroli?

Lai nonāktu pie sakārtota un labi strādājoša uzņēmuma – tas ir apjomīgs darbs, kurā ietilpst, piemēram:

  1. Pašizmaksu pareizi aprēķini, ne-tiešo izmaksu pareiza sadalīšana un attiecināšana
  2. Uzņēmuma iekšējo funkciju revīzija un pārkārtošana
  3. Reorganizācijas
  4. Naudas plūsmas uzlabošana
  5. Krājumu apjoma izvērtēšana
  6. Debitoru kontrole
  7. Projektu vadība uzņēmumā
  8. Vadības sistēmu ieviešana
  9. Lietvedības sakārtošana

un citas lietas.